Informacja dla Klientów

Połączenie ING Banku Hipotecznego S.A. z ING Bankiem Śląskim S.A.  

31 października 2011 roku Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. co wywołuje skutek w postaci wykreślenia z rejestru KRS spółki ING Bank Hipoteczny S.A.
Postanowienie Sądu stanowi prawną realizację uchwał o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A., które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia obydwu spółek w dniu 24 października br.

Tym samym zakończył się prawny etap łączenia spółek, a wszelkie zobowiązania wobec klientów oraz procesy realizowane dotychczas przez ING Bank Hipoteczny S.A. zostały przejęte przez ING Bank Śląski S.A.- następcę prawnego ING Banku Hipotecznego S.A..

W przypadku wszelkich pytań bardzo prosimy o kontakt listowny pod adresem:

ING Bank Śląski S.A.
Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

bądź telefoniczny pod numerami:

  • klienci korporacyjni  +48 22 558 75 00
  • klienci indywidualni +48 32 357 00 57 ( pon-pt 8.00-20.00, sb 8.00-16.00 )